O nás Vývoj a konstrukce Kvalita a životní prostředí Výroba a materiály Kariéra (2) Kontakty

KVALITA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nejvyšší priorita spočívá v zajištění kvality výrobků a služeb, čehož je dosaženo díky kvalifikovanému personálu a moderním měřicím technologiím. Paleta měřidel zahrnuje multisenzorové 3D SMS a 3D scanner, komunální měřidla a další specializované nástroje. K dispozici jsou i kontrolní a měřící přípravky. 


Systémy kvality a životního prostředí jsou certifikovány od roku 2005. Aktuálně jsou splněny normy IATF 16949, ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.


V rámci správy obalů je navázáno partnerství se společností EKO-KOM, a.s., díky kterému je zajištěna udržitelnost a odpovědné nakládání s materiály.


KVALITA

 

Společnost FORMIKA si klade za cíl dosáhnout trvalé stability na trhu a uspokojit současné i budoucí potřeby zákazníků. 

Motto společnosti je "SPOKOJENÝ A VRACEJÍCÍ SE ZÁKAZNÍK".
 

Politika kvality zahrnuje klíčové oblasti:

 • Zákazníci (plnění jejich specifikovaných požadavků a budování vzájemně prospěšných a dlouhodobých vztahů).
 • Zaměstnanci (rozvoj pracovníků na všech úrovních organizace).
 • Procesy (zlepšování procesů, stanovení cílů a důraz na prevenci).
   

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Cílem v oblasti životního prostředí je dosahování hospodářských úspěchů s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí a dodržování všech relevantních právních a regulačních požadavků.


Politika životního prostředí zahrnuje:

 • Motivaci k péči o životní prostředí (účast všech zaměstnanců na ochraně životního prostředí).
 • Zlepšování a prevenci (analýzu a zlepšování procesů s důrazem na preventivní opatření).
 • Dodržování právních předpisů a cílů (plnění cílů a dodržování právních norem, nařízení a vyhlášek).

MĚROVÉ STŘEDISKO


Pro zajištění kompletního měření dílů a provádění detailních analýz je měrové středisko vybaveno třemi významnými měřicími přístroji:

 • 3D SMS s dotykovou sondou a laserovým skenerem od společnosti HEXAGON 
 • 3D s dotykovou sondou a optikou značky MICRO-VU
 • 3D scanner SOLUTIONIX
   

Tyto přístroje umožňují:

 • Kompletní měření nalisovaných dílů.
 • Rychlá opakovaná měření a automatická měření dle programu.
 • Měření skupiny dílů pomocí měřicího přípravku.
 • Vytváření detailních snímků pro posouzení povrchu, vad, odchylek a dalších parametrů.
 • Porovnání skutečného tvaru dílu s CAD modelem.
 • Vyhodnocení v libovolném řezu (soulad s modelem, odchylky, atd.).
 • Proměření kromě nalisovaných dílů i dutin formy dle předepsané technické dokumentace.
   

Měrové středisko je vybaveno 3D tiskárnou, která je využívána např. pro:

 • Tisk prototypových dílů.
 • Tisk ustavovacích přípravků pro 3D SMS.
 • Tisk podpůrných aplikací pro proces výroby atd.

 

Měření s využitím výše uvedeného vybavení včetně 3D měření a skenování lze využít i externě.